Nou pas en els tràmits de les obres del Palau de la Música de València

Valencià
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València ha declarat "vàlid" el procediment per a contractar els servicis de redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut per a l'adequació del Palau de la Música, així com classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa previ a l'adjudicació del contracte.

Más noticias